[:nl]In antwoord op: Patrick Lemmens en Jeroen van Oerle[:]

[
[:nl]
Klik om naar het originele artikel in de NRC te gaan.

Het is een leuke klus om de kranten open te slaan en inzicht te proberen te krijgen hoe er aangekeken wordt tegen Bitcoin, cryptocurrencies en blockchain projecten. Ik maak er al jaren een hobby van om zo de vinger aan de pols te houden over wat de buitenwacht (zonder ook maar een moment directe interactie met de directe communities te hebben overigens) zoal vindt van de projecten waar ik al vier jaar mijn tijd besteed.

Bovenstaand artikel in de NRC van 11 december 2017 was weer een juweeltje.

Het eerste waar ik bij dit soort artikelen naar kijk is wie het geschreven heeft en waar hij of zij voor werkt. Altijd handig om te weten uit welke hoek de boodschap komt.

Een korte zoektocht op Google laat zien dat Patrick Lemmens en Jeroen van Oerle portfolio managers bij Robeco zijn. Daarnaast zijn ze de auteurs van een in 2016 gepubliceerde paper van Robeco genaamd “Distributed ledger technology for the financial industry Blockchain administration 3.0“.

Dat is interessant, want aan een paper kun je vaak zien hoe goed de schrijver zijn stof eigenlijk beheerst.

Een kort overzicht van zowel het artikel als de paper laat zien dat beide heren helaas bar weinig kaas gegeten hebben van de materie.

De mist in

Laten we eens met het artikel beginnen en de meest in het oog springende missers eruit lichten:

1. Zoals de verbrandingsmotor geweldige technologie opleverde waar de T-Ford een efficiënte toepassing van was, zo is de bitcoin een schitterende eerste applicatie van blockchain: een internettechnologie die het mogelijk maakt iets van waarde veilig over te dragen van de een naar de ander.

Deze vergelijking gaat op twee fronten niet op. Ten eerste was de T-Ford bij lange na niet de eerste applicatie van de interne verbrandingsmotor. Een van mijn vorige artikelen liet al een prachtig exemplaar van de eerste toepassingen zien. Ten tweede is de Bitcoin niet de eerste applicatie van de blockchain: blockchain is een bijproduct van het ontstaan van de Bitcoin. Dat lijkt een stom onderscheid, maar dat is het niet. Bitcoin is ontworpen met een hele duidelijke reden: een alternatief voor het bestaande systeem zonder tussenpersonen maken. Het is niet zo dat er ergens een blockchain in het luchtledige rondzweefde en dat daarna daar de Bitcoin op ge-ent is. Beiden zijn op zijn minst gelijktijdig ontstaan, waarbij de blockchain de functie van Bitcoin faciliteert, niet omgekeerd.

2. Cryptomunten kunnen wel interessant worden als ze gesteund worden door een centrale bank. Polen doet dit al met de billon, die één op één wordt verhandeld tegen de zloty door zijn centrale bank. Verder is regulering essentieel voor cryptomunten om wereldwijd geaccepteerd te worden. Niemand binnen het bitcoinnetwerk is verantwoordelijk voor transacties en er is geen zelfregulerend mechanisme dat regelgeving naleeft.

Laten we er maar rond voor uitkomen: dit is en blijft het breekpunt tussen de “blockchain-only” bouwers en de decentrale protocolbouwers. Het bouwen van een cryptografische munt is kolder als het niet samengaat met de daadwerkelijke innovatie van een volledig vrij gedecentraliseerd systeem. Mooier kan ik het niet maken: daar zit ons conflict. Er is inderdaad niemand eindverantwoordelijk voor de transacties, dat doet het protocol. Het protocol is is geen regelgevend systeem dat “goede” van “kwade” transacties scheidt, om de doodeenvoudige reden dat dit altijd zal leiden tot een machtsconcentratie die tot nu toe altijd tot problemen heeft geleid. Het is de machtsconcentratie én het bijkomende beveiligingsprobleem dat een centrale autoriteit met zich meebrengt waar Bitcoin (én een aantal andere projecten) een antwoord op geeft.

3. Als 51 procent van de handel in bitcoins wordt gecontroleerd door één groep mensen, kunnen die acties ondernemen die de bitcoins van iedereen behalve die van henzelf waardeloos maken.

Hier wordt het een beetje ongemakkelijk, want ik neem aan dat de schrijvers hier proberen een 51% attack te omschrijven. Een 51% attack gaat over een meerderheid aan computerkracht en niet over handel. Dit is een zo basale misser van een zo basaal principe dat ik hierdoor enorm ga twijfelen aan wat ze al die jaren nu eigenlijk opgestoken hebben. Daarnaast kunnen aanvallers in een 51% aanval alleen hun eigen munten beïnvloeden, en niet die van anderen.

4. Bitcointransacties zijn ook niet gratis, doordat de mining van nieuwe bitcoins steeds duurder is geworden. Een transactie in bitcoin kost nu meer dan een gemiddelde creditcardtransactie.

Weer een basale misser. Transacties worden duurder doordat er minder ruimte voor transacties in blokken is (en helaas omdat vele bitcoinbedrijven niet lijken te snappen hoe ze transactiekosten laag kunnen houden. Dat is stof voor een ander artikel).

5. Dit is meestal niet de reden waarom mensen cryptomunten kopen. Met stip bovenaan staat speculatie…De bitcoin heeft vooral waarde doordat er steeds nieuwe mensen zijn die er nog meer voor willen betalen.

Ik vind dit altijd een boeiende redenering. Je krijgt het gevoel dat er iets in mist. Mensen zijn vrij rationeel. Toegegeven: er is een enorme hype rond Bitcoin en cryptos, maar ik ben beheerder van twee grote Facebookgroepen en zit op een hele sloot aan social mediakanalen waar ik een boel nieuwe gebruikers zie binnenkomen. Gek genoeg is het thema “hoe word ik snel rijk?” niet zo’n veel gestelde vraag. Als hij wel gesteld wordt, kun je er donder op zeggen dat deze mensen heel snel een korte les in de risico’s van domweg geld uitgeven van anderen zullen krijgen.

Er wordt in dit zinnetje de suggestie gewekt dat de nieuwe mensen zonder énige reden meer willen betalen. I don’t buy it. Mensen willen toetreden (in mijn ervaring) omdat ze iets nieuws zien dat ze op een fundamenteel niveau raakt. Dat kan voor iedereen verschillend zijn, maar een wantrouwen (verdiend of niet) tegen autoriteit staat hoog op de lijst, vermoed ik. En dat is ze blijkbaar wat waard. Ik zou zeggen: werk daar nou eens aan.

De Paper

Ik kan er helaas niet omheen ook in de paper een aantal fundamentele, maar veelzeggende missers te benoemen. Het staat natuurlijk iedereen vrij te filosoferen over nieuwe technologie, maar het is niet mogelijk simpelweg wat in de ruimte weg te dromen.

Het probleem is dat blockchain technologie ingewikkeld genoeg is dat mensen er mee weg komen hun wensgedachten op de nieuwe technologie te projecteren, met alle gevolgen van dien. Aangezien een blockchain echter niet meer doet waarvoor hij ontworpen is als je bepaalde sleutelkwaliteiten eruit sloopt, raken dit soort dromen kant noch wal.

Een kleine greep om te illustreren wat ik hiermee bedoel en waarom ik de schrijvers aanraad terug naar de studiebanken te gaan:

  1. A comparison can be made to the music industry where Napster was the first company that enabled large scale online distribution of music, but Spotify emerged as leader. We argue the same can hold true for blockchain. (pagina 2)

Waar het ontegenzeggelijk waar is dat de first mover advantage veel kleiner is dan de first movers zelf willen denken, gaat de vergelijking met Napster mank. De zwakte van Napster was nu juist dat dit bedrijf een gecentraliseerde opzet had en dus uit de lucht gehaald kon worden. Het werd ook als bedrijf gerund. De vergelijking met echte decentrale blockchains gaat hier niet op. Dit worden door grote groepen developers via Open Source methodieken ontwikkeld en zijn niet uit de lucht te halen. Dat verandert het competitiemodel volledig (als het al niet misplaatst is het te gebruiken).

2. Through a process called ‘mining’, or ‘proof of work’, mathematical puzzles need to be solved in order to come to a consensus about the state of the underlying data. Only if there is consensus, is the transaction added to the network. (pagina 4)

Dit statement verraadt een onbegrip over de plaats van Proof of Work binnen het netwerk. Er is op het netwerk nooit “consensus” bereikt. Consensus op een blockchain netwerk is een constant fluctuerend begrip, in elk geval voor het laatste blok. Blokken worden toegevoegd als een miner een bepaalde hash gevonden heeft die geldig is. Het feit dat de geldigheid gecontroleerd en daarna geaccepteerd kan worden is wat je kunt vertalen als “consensus”. Er is op geen enkel punt sprake van actieve communicatie over de staat van het netwerk (Bitcoin is sowieso “state-less”).

3. In Blockchain everyone can become a validator by means of installing enough computing power to participate in the proof of work process. Alternatively, only permissioned parties are allowed to validate. We think the most likely application for the financial sector will be a permissioned blockchain.

Permissioned Blockchains zijn een klassiek voorbeeld van het kind met het badwater weggooien. Blockchain technologie ontleent zijn unieke eigenschappen juist van het feit dat er vrije toetreding en uittreding is. Er is in een publieke blockchain géén hierarchie in deelnemende partijen. Dit is een fundamentele ontwerpkeuze die de veiligheid van het netwerk garandeert en geen zwakte, maar een noodzaak voor het nut ervan. Permissioned Blockchains proberen het bestaande model te handhaven met een blockchainvernisje, maar leveren een product op dat inferieur is aan zowel de bestaande oplossingen als de nieuwe technologie. (pagina 5)

4. Blockchain 1.0, 2.0 and 3.0 (pagina 6)

Helaas, helaas, de hierarchie die hier wordt voorgesteld bestaat niet. Er ís geen blockchain 1.0 of 3.0 of wat dan ook. Blockchain is blockchain, en uitbreiding van functionaliteit verandert niets aan de onderliggende principes. Ethereum werd vaak “Blockchain 2.0) genoemd, maar heeft nog steeds dezelfde kenmerken als Bitcoin. Er is geen noemenswaardig verschil in de basis-eigenschappen. Bitcoin heeft dezelfde mogelijkheden als Ethereum, maar kiest voor een andere opbouw, waarbij functionaliteit bovenop het basis-protocol gebouwd worden. Blockchain 1.0 en dergelijke zijn niets anders dan marketingtaal.

Nog een lange weg te gaan

Het probleem met co-optatie van een idee is dat er al makkelijk vanuit een experts-positie een misleidende stand van zaken gegeven wordt. Vaak niet eens met kwade opzet. Zoals ik al eerder zei is het door de schijnbare simpelheid (eigenlijk: complexiteit die ontstaat uit een simpele set regels, zie ook Emergence) het heel makkelijk je gedroomde werkelijkheid te projecteren op blockchain technologie.

Het aankaarten van gebrek aan kennis en inzicht is nooit prettig. Ik heb me ook lang buiten dit soort discussies gehouden. Aangezien artikelen zoals deze echter de publieke opinie vormen en als correcte kennis worden aangenomen, vind ik het belangrijk sterk te corrigeren waar nodig.

Ik beschouw artikelen zoals hier behandeld als schadelijk door een gebrek aan kennis of een onwil om te zien wat er gaande is. Bitcoin en blockchaintechnologie zijn niet zondermeer los te koppelen. Decentralisatie en niet-hierarchische netwerken zijn al helemaal niet te verwijderen uit blockchaintechnologie. Niet omdat we dat ideologisch niet willen, maar omdat ze anders simpelweg nutteloos zijn.

Het zou goed zijn als we deze zaken als basiseigenschappen gaan zien en van daar creatief naar onze use cases en bedrijfsprocessen gaan kijken.[:]

Bas Wisselink
Follow me
Latest posts by Bas Wisselink (see all)

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

By Bas Wisselink

Recent Comments

Categories

Meta